Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§1 

Informacje ogólne 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pracowniakarta.pl Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Cimochowska  prowadząca działalnośd gospodarczą pod firmą Karta Pracownia Projektowa Katarzyna Cimochowska pod adresem, Al. Jana Pawła II 1F/30, 80-462 Gdaosk, NIP 8442261865
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@pracowniakarta.pl
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych  dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący  sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do  systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

 

§2 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat  SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w  komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie  odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań  informatycznych.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności  oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

 

§3 

Hosting 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl 

 

§4 

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • podmioty zewnętrzne zapewniające hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej  Administratora
  • podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom  państwowym).
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż  przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec  przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być  wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz  w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych  osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

 

§5 

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną  one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail  użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,  np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji  usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

 

§6 

Logi Administratora 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są  wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 

 

§7 

Istotne techniki marketingowe 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies  przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

 

§8 

Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania  ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)  oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane  są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu  ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na  stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą  być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:  Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter  (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

 

§9 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może  uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: